„Ekotým na naší škole funguje už od roku 2003, kdy jsme se zapojili do projektu Ekoškola. Jsme škola na vesnici uprostřed přírody a chtěli jsme, aby k ní děti měly nějaký vztah. Myslíme si, že do této problematiky patří i témata týkající se chování mezi lidmi, k přírodě nebo ke zdrojům,“ vysvětlila důvod zapojení se školy do projektu její ředitelka Milena Plocková.

Jak dodala, škola by chtěla také konečně získat titul Ekoškola. „Doteď jsme o tento titul ani neusilovali. Snažili jsme se dosahovat vytčených cílů, které si vždy na začátku školního roku probereme se všemi žáky naší školy,“ upřesnila Plocková.

Školní ekotým se schází pravidelně a zájem mezi dětmi i dospělými je velký. Podle ředitelky se i sami žáci hlásí, aby mohli být součástí projektu a zprostředkovávat svým spolužákům informace získané na setkání celého týmu.

Stěžejními body v oblasti ekologie jsou pro školu budování a využívání školní přírodní zahrady s přírodní učebnou, třídění odpadu a šetření energiemi.