Pomáhal jim v tom ředitel školy i jejich třídní učitel. “Všem žákům moc děkuji, byli velmi šikovní,“ uvedla Petra Sněhotová z městského úřadu. Vysazování dalších okrasných záhonů bude ve městě pokračovat na jaře.