„V lokalitě Rybáře vyhořel starší dům. Pomezemek koupil muž z Břeclavi a začal tu stavět rodinný domek. Při zemních pracích narazil na starobylé základy,“ popisuje podivínský starosta Stanislav Machovský.
Historikové zajásali. Už dvacet let totiž Václav Hortvík ze Státního okresního archivu v Mikulově tušil, že v Podivíně by mohl stát kostel, o kterém píše Kosmas ve své kronice. Sledoval proto všechny, kteří v Podivíně „kopli do země“.

Pás zdiva, který v zemi v Rybářích našli, pochází zřejmě spíše z patnáctého až sedmnáctého století, pod ním by ale mohl být „Kosmův“ kostel. Alespoň si to myslí Hortvík. V chrámu z jedenáctého století měl podle staré kroniky slavit svatodušní svátky kníže Břetislav II.

„Pro mě jsou to zatím jen spekulace. Ale i mladší archeologický nález je příjemnou věcí, která ozvláštňuje město,“ zachovává klidnou hlavu starosta.
Ani stavitelé domu se podle něj nenechali zvláštní příhodou vyvést z míry. „Staví dál. Zároveň ale pokračuje i archeologický výzkum. To možná stavbu mírně ovlivní. Stavitel si ale zatím nijak nestěžoval,“ tvrdí Machovský.

Ani archeologové ještě nejásají naplno. Kromě kostela totiž hledají navíc hrad z roku 1067. I ten měl stávat v blízkosti Rybářů.