„Rádi bychom v této knize uveřejnili co nejvíce informací, fotografií a popsali události, které se v průběhu let udály. Proto vás prosíme o poskytnutí zajímavých materiálů, publikací, listin, plakátů, historických fotografií a také informací o činnosti zaječských spolků i organizací,“ vyzvala za obec starostka Jana Hasilíková. Jak dodala, aktuálně Zaječští vybrali zatím jen člověka, který knížku sepíše. „Oslovili jsme spoluobčany o poskytnutí materiálů, termín uzávěrky stanovený nemáme. Zatím spíše zjišťujeme,“ podotkla Hasilíková.