Stálou expozici otevřou v sobotu od dvou hodin odpoledne. „Přiblíží návštěvníkům období středověku, kdy město Mikulov a zdejší hrad získali do svých rukou Lichtenštejnové," řekl Jan Chmelíček z jihomoravské Centrály cestovního ruchu.

Stane se tak díky projektu Po stopách Liechtensteinů na jižní Moravě a v Dolním Rakousku. „Ten totiž využívá téma historie rodu Lichtenštejnů na území Jihomoravského kraje a v Dolním Rakousku, čímž má podpořit cestovní ruch v příhraničním regionu," uvedl Chmelíček.

Příchozí se v nové expozici seznámí s historickými postavami jednotlivých vlastníků panství a jejich vlivem na podobu města. K vidění je tam přepis originálu darovací listiny, která je dnes uložena v archivu ve Vaduzu a kterou markrabě moravský a budoucí český král Přemysl Otakar II. daroval roku 1249 Mikulov Jindřichu z Lichtenštejna.

Důležitou kapitolou v dějinách Mikulova i rodu byl vliv náboženského proudu novokřtěnců, který je na výstavě představený prostřednictvím kopií archiválií a ukázek tradičního řemesla. „Výstava přibližuje také pohnutý osud Perchty z Rožmberka, která se proti své vůli dostala do Mikulova a kterou dnes lidé znají z pověstí o bílé paní," doplnil Chmelíček.