A tak se Kobylí skutečně obrátilo na soud. „Nedohodli jsme se. Jednal jsem s náměstkem VaKu, který podléhá radě společnosti, a ta naše požadavky nepřijala. Vzhledem k tomu, že hrozilo promlčení, museli jsme zvolit soudní cestu. Není ale vyloučeno, že budeme schopní se dohodnout ještě před zahájením soudu," sdělil starosta Kobylí Jaroslav Tesák.

Přiznává, že za mimosoudní řešení by byl raději. „Jsou s tím spojené velké náklady. Určitě jsme ochotní s VaKem jednat. Zatím ale žádnou schůzku domluvenou nemáme. Po té poslední jsme se dozvěděli, že VaK s našimi požadavky nesouhlasí a jednání se pak zasekla," pokračoval starosta, podle nějž už byl na vydání dlužného nájemného vydaný platební rozkaz.

„Nerozumím tomu"

Společnost proti němu však podala odpor. „Za ušlé nájemné požadujeme více než sto tisíc korun. V součtu s druhou částkou jde o zhruba třičtvrtě milionu. Máme vypracované znalecké posudky, které jsme předkládali a na základě nich podávali žalobu. Posudky VaKu ale tvrdí, že ceny jsou jinde," sdělil Tesák.

Snahy Kobylských naráží u čelních představitelů vodárenské společnosti, kterou v regionu spoluvlastní města a obce. Částečně tak jdou proti sobě. Předseda představenstva Jaroslav Parolek pokládá rozhodnutí Kobylí za neférové. „VaK převzal jejich projekt a platil jej, na mysli mám čističku odpadních vod a kanalizaci. Dnes hrají na to, že majetek nepřevedli do akciové společnosti, tak jako všichni akcionáři. Udělala to tak třeba Břeclav s kanalizací za sto sedmdesát milionů. Prodávat majetek pod stavbou, kterou jsme za obec převzali, není zrovna férový přístup," reagoval Parolek.

Podobný případ v okrese nepamatuje. „Žádný majetek nekupujeme. Vše se smění za akcie. Také se může stát, že obec budou akcionáři žalovat za způsobené škody," doplnil předseda představenstva.

Starosta Kobylí ale už dříve oponoval, že VaK se ve smlouvě o smlouvě budoucí zavázal pozemky koupit.

Rozhodnutí Kobylí nerozumí ani další člen představenstva a někdejší dlouholetý první muž Hustopečí Luboš Kuchynka. „Jako bývalý starosta se kroku Kobylí divím. Každá jiná obec včetně našeho města se na takové věci dívala s větším porozuměním, zvláště když jde o předměty veřejného zájmu, což čistírna je. Nikdy by mě nenapadlo, že by obec chtěla vydělávat tímto způsobem," oznámil Kuchynka osobní názor.

Na rozdíl o Parolka ale dává mimosoudnímu řešení větší šance. „Taková možnost existuje vždycky. Záleží na ochotě sednout si k jednacímu stole, to ale v tuto chvíli neovlivním," dodal Kuchynka.