O zachování a znovuobnovení cenné lichtenštejnské památky, která sestávala z myslivny a neoklasicistního saletu, se snaží Spolek pro obnovu Katzelsdorfského zámečku v čele s předsedou historikem Danielem Lyčkou. „V první fázi nám jde o získání peněz na řádný archeologický průzkum, očištění základového zdiva, vykácení náletových dřevin, zakonzervování a přiblížení stavby turistům,“ nastínil.

Aby spolek původně lovecký zámeček představil lidem, rozhodl se nově zpracovat krátké prezentační video. „Ve druhé fázi projektu bychom chtěli zámeček nejlépe zcela obnovit. Na to ale potřebujeme v hrubém odhadu asi padesát milionů korun,“ prozradil historik Lyčka.

Katzelsdorfský zámeček
• Postavit jej nechal kníže Jan I. Josef z k Liechtenštejna, který panoval v letech 1805 – 1836
• Stavbu započal architekt Josef Kornhäusel. V roce 1819 ji dokončil Franz Engel
• V roce 1953 odešel poslední hajný, ze stavby vznikl seník, který o tři roky později vyhořel.
• V roce 1957 stavení lidé postupně rozebrali, v šedesátých letech zaniklo úplně

Pokud se zámeček podaří obnovit, mohl by sloužit jako umělecké, kulturní a vzdělávací centrum. „Stal by se místem pro vzájemné setkávání i turistickým centrem. Mohl by sloužit k ubytování hostů, pořádání zahradních slavností či mysliveckých honů,“ myslí si historik.

Z dvě stě let staré stavby, kterou dokončil až v roce 1819 architekt Franz Engel, v současnosti zůstal z velké části pouze půdorys se schodištěm, dva sklepy, dvě studny a několik ovocných stromů v bývalém sadu. „Zachoval se také reliéf Lovu na divokého kance, který se nyní nachází na zámku ve Valticích,“ doplnil Lyčka.

Neoklasicistní zámeček nejspíš doplatil na svoje umístění. „Po připojení Valticka k Československu v roce 1920 se totiž ocitl na nově vzniklé státní hranici, což se mu stalo osudným. Po druhé světové válce se pak nacházel za železnou oponou,“ popsal příběh Katzelsdorfského zámečku Lyčka.

Zdroj: Youtube

Snahy o jeho obnovu se postupně objevovaly a mizely řadu let. „Konalo se mnoho přednášek, které měly lidem zámeček přiblížit. I já jsem se jich účastnil. Obnově zámečku fandím. Půjde o velké sousto, ale jak se říká – rosteme velkými úkoly,“ řekl s úsměvem valtický starosta Pavel Trojan.

Jednou z věcí, které znovuobnovení momentálně brání, jsou žaloby Lichtenštejnů o zabavený majetek. „Pozemek patří Lesům České republiky, my momentálně jednáme o podobě nájemní smlouvy. Rádi bychom jej ale v budoucnu dostali do vlastnictví. Uvidíme,“ vysvětlil Lyčka.

Spolku pro obnovu Katzelsdorfského zámečku fandí i Břeclavan Martin Daneš. „Vítám jakoukoliv aktivitu vedoucí k tomu, aby se obnovilo něco z historie. Nyní je to jen kus zarostlého betonu uprostřed lesa. Přitom je nedaleko cesty spojující Valtice s Rakouskem. Na takovém místě by nebyla o turisty nouze,“ myslí si Daneš.