„Architekt ve stavbě počítá s prostory pro obecní účely, kongresovým sálem, muzeem. Součástí jsou i komerční místa a kryté podzemní parkoviště pro pětadvacet aut,“ uvedl k projektu, se kterým se rada seznámila, místostarosta Břeclavi Luboš Krátký.

Jak však vzápětí dodal, takto navržená oprava by stála dvě stě dvacet milionů korun, na což podle jeho slov město nemá peníze. A pokud nezíská jiné zdroje, nebude schopné do takového projektu jít.

„Budeme možnosti spolufinancování samozřejmě hledat. Je možné, že k obnově dojde postupně na základě menších projektů,“ upozornil s tím, že do konce června už by radnice měla mít k dispozici plány na obnovu prostoru kolem zámku od studentů Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.