Zájemcům na nich představí předseda spolku historik Daniel Lyčka dosud neznámé a nikdy nezveřejněné plány a fotografie zámečku.

„Dva plány pocházejí přímo z roku 1818. Jde tedy o původní plánovou dokumentaci od Kornhäusela. Je z nich mimo jiné patrné, že stavba měla původně světlík. Zjednodušeně můžeme říci, že část střechy byla skleněná, díky čemuž sluneční paprsky osvětlovaly hlavní sál neboli loveckou síň zámečku,“ přiblížil.

Katzelsdorfský zámeček

- postavit jej nechal kníže Jana I. Josef z k Liechtenštejna, který panoval v letech 1805 – 1836

- stavbu započal architekt Josef Kornhäusel. V roce 1819 ji dokončil Franz Engel

- v roce 1953 odešel poslední hajný, ze stavby vznikl seník, který o tři roky později vyhořel.

- v roce 1957 stavení lidé postupně rozebrali, v šedesátých letech zaniklo úplně

Zámeček téměř zcela zanikl v šedesátých letech minulého století. Aby si jej lidé snáze představili, objeví se u něj jeho trojrozměrný model.

„Bude tak první stavbou v Lednicko-valtickém areálu, u které se takovýto model bude fyzicky nacházet. Vyrobený bude z betonové směsi.  Jeho rozměry budou metr krát metr a jeho výška bude 0,35 metru,“ popsal historik.

Původně měl model u torza zámečku stát ještě letos. „Nechceme však riskovat poničení během zimy, proto jej instalujeme spíše až na jaře 2021,“ podotkl Lyčka.

Nově je u zámečku umístěná velká informační tabule popisující jeho historii v češtině i němčině. „Nechybějí na ní dobové plány a fotografie včetně interiéru zámečku, reliéfů Lovu na jelena a Lovu na divokého kance, stavu zámečku v roce 1956, ale i pohled z dronu po ukončení prací na odhalení zámečku,“ vyjmenoval Lyčka.