Ještě před pár týdny je obtěžoval silný zápach z desítek tun zdechlých ryb, které rybáři společně s hasiči postupně vytahovali na loďkách z řeky Dyje. Nyní Břeclavané z okolí ulic U Splavu a Na Pěšině upozorňují radnici na plovoucí shluky zelených sinic, ale také na řasy či vodní rostlinu s názvem okřehek. Vše se zachytává při březích a podél toku řeky.

Prostřednictvím vedení města vyzvali správce, jímž je Povodí Moravy, o pomoc s jejich odstraněním. „Zelené shluky leží na vodě dál a nikdo to neřeší. Co s tím budete dělat? Přijďte si to prohlédnout,“ napsali mimo jiné rozčilení obyvatelé starostovi města Svatopluku Pěčkovi.

Aktuálně břeclavský jez.
FOTO: Přes koryto řeky suchou nohou? Břeclavany vyděsila nízká hladina Dyje

A další se přidávali. „Jen si to vyfoťte. Ať už s tím konečně někdo začne něco dělat! Ta voda pod splavem je mrtvá. A na vině jsme stejně všemu jen my lidé!“ volal zase v úterý dopoledne na redaktorku Deníku Rovnost u břeclavského splavu důchodce Dušan Medla, který bydlí v jednom z přilehlých bytových domů.

Konkrétně sinice podle Povodí Moravy představují součást životního prostředí. Jejich rozvoji v řekách napomáhá teplé a slunné období doprovázené nízkými průtoky vody. Nejinak je tomu i v Břeclavi. „V tomto ohledu jde o boj s větrnými mlýny, kdy rychlé řešení umožňující jejich odstranění z vodních nádrží či dokonce toků neexistuje. Jsme proto závislí na hydrologické situaci, která je v letošním roce opravdu nedobrá,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Ještě letos

Jedním z řešení problému je podle vodohospodářů výrazné zpřísnění limitů pro živiny vypouštěné do vodních toků. „Zejména jde o fosfor. Upozorňují na to také vědci z Mendelovy univerzity. Vše ostatní, jako jsou sinice, úhyny ryb a zápach, pramení z tohoto problému, na který upozorňujeme již dvacet let. Pokud se tento problém nezačne řešit, situace se nezlepší a podobné události se budou opakovat,“ poukázal Chmelař s tím, že aktuálně vodohospodáři společně s Moravským rybářským svazem připravují osazení řeky přístrojem, který má monitorovat množství kyslíku v Dyji.

Starosta Pěček pro Deník Rovnost uvedl, že se nejspíše ještě v srpnu uskuteční schůzka mezi vedením města a vodohospodáři. Řešit společně mají mimo jiné také další problém, na který Břeclavané dlouhodobě upozorňují. A to vytěžení a úpravu naplaveného štěrkopísku a jiného usazeného materiálu na dně koryta řeky ve městě. „Vybagrovat koryto je nejpodstatnější věc. Žiji tady více jak dvacet let a pamatuji si, že se to dělalo snad jen jednou,“ přitakával Medla.

Podobně hovořil i Lukáš Reichmann, který bydlí na protějším břehu řeky v ulici Na Pěšině. „Vyčištění by Dyji určitě pomohlo. Dělalo se to naposledy, když jsem byl snad ještě dítě. Tehdy korytem jezdil bagr, písek rozhrnoval a těžil,“ vzpomínal.

Uhynulé ryby v Dyji na Břeclavsku.
Exředitel viní z katastrofy v Dyji Povodí Moravy. Spekulace, reagoval podnik

Urovnání štěrkopísku v korytě řeky, jeho rozhrnutí a vyčištění údajně chystají vodohospodáři v Břeclavi ještě letos. „Hovořili jsme o dvou místech, která se vyčistí. Nad splavem a u průmyslovky,“ zareagoval Pěček.

To potvrdil i mluvčí Chmelař. „V průběhu srpna máme v plánu urovnat naplavený štěrkopísek v prostoru Dyje u odbočení odlehčovacího ramene Dyje a následně jej hodláme přemístit na vzniklý ostrůvek u pilíře lávky pro pěší u bývalého kulturního domu a na náplavku u pravého břehu,“ upřesnil.

Zdůraznil, že nánosy a říční naplaveniny představují velmi důležitou součást řeky. „Jakékoliv rozsáhlejší provádění prací v korytech vodních toků vyžaduje bohužel velmi složitou a časově náročnou přípravu, kterou doprovází přísný proces schvalování ze strany orgánů ochrany přírody. I proto je podobné kroky potřeba provádět citlivě, po důkladném projednání a při zohlednění všech - mnohdy velmi protichůdných – zájmů,“ osvětlil mluvčí.