„S čističkou není žádný problém. Hygienik schválil toto území jako vhodné kvýstavbě,“ brání původní záměr místostarosta Eduard Kulhavý. Podle něho by důchodci přestěhováním navíc získali park, který by město přebudovalo ze zanedbaného sadu vblízkosti kasáren.

Současná budova už nevyhovuje svým účelům. Chybí vní například výtah. Navíc sousední budovu, bývalý internát, koupil soukromník, který ji chce přestavět na hotel. „Přes internátní dvůr byl dosud přístup do domova, což nadále asi nebude možné. Důchodce by navíc rušili hosté restaurace, kteří by se vraceli vnoci domů,“ doplnil místostarosta. Zastupitelé proto nechali udělat mezi důchodci průzkum, kterou zvariant si vlastně přejí.