„Je to jednoduché. Nebyl schválený bod program jednání. Z patnácti zastupitelů zvedlo ruku pouhých sedm. Nebylo o čem jednat. Na příští týden svolám zastupitelstvo nové,“ odůvodnil starosta obce Libor Kabát.

Opoziční zastupitelé však vnímají předčasné ukončení zastupitelstva za svévolný a úmyslný krok ze strany starosty. „Ukončil jednání zastupitelstva i přesto, že bylo usnášeníschopné. Vše bylo podle zákona, všechny podmínky byly splněny. Problém nastal v okamžiku, kdy se začali schvalovat ověřovatelé zápisu. Standardně bývá jeden z našich, jeden z koalice. Nicméně tento bod se neprohlasoval a pan starosta se přesto ihned vrhl do schvalování programu,“ popsala zastupitelka Klára Rothscheinová z Okrašlovacího spolku Lednice.

Umělecký kovář Pavel Valášek z Brněnska vytvořil pro novou kruhovou křižovatku v Pohořelicích třítunovou plastiku kapra.
Pro Pohořelice ukoval kapra. Třítunové monstrum ozdobí kruháč, podívejte se

Starosta Kabát poté jízdárny opustil. „Podle nás porušil jednací řád. Dokonce ani hlasování o programu neodpovídalo jednacímu řádu, protože se nedotázal, kdo je proti či kdo se zdržuje. Budeme to ještě ověřovat na ministerstvu a Svazu měst a obcí. Bylo vidět, že je rozčilený. Mělo se jednat o rozpočtu na příští rok, dotacích a prémiích. Někteří zastupitelé přišli až později. Možná měl obavy, aby návrhy prošly,“ naznačila Rothscheinová.

Starosta Kabát se proti tomu ohradil. „Za šestadvacet let se mi nestalo, aby opozice neschválila program jednání, a ještě aby hovořila o tom, že jsem svévolně a úmyslně rozpustil zastupitelstvo. Nevím, kde to vlastně žijeme. Takové chování jsem ještě nezažil. Připadá mi, že jim jde jen o to, aby házeli špínu,“ zareagoval.

Že by se kdy v historii rozpustilo jednání zastupitelstva kvůli neshodám, například nepamatují v Mikulově. „Nikdy k tomu nedošlo. Co se týče volby ověřovatelů, je to u nás tak, že se pokoušíme postupovat vždy abecedně. Dosud bez jakýchkoli problémů,“ popsal mluvčí mikulovské radnice Dominik Ryšánek.