Výměna oken, zateplení, hydroizolace a nové fasády vyšly na sto dvacet osm milionů korun, které do kraje připutovaly z Evropské investiční banky.
Včera se do nemocnice přijeli na slavnostní ukončení investiční akce podívat jihomoravský hejtman Stanislav Juránek spolu s krajským radním Františkem Adamcem, který má na starosti právě oblast zdravitnictví. „Chceme pečovat o síť nemocnic v kraji a břeclavská patří mezi ty, kterým budeme věnovat zvláštní pozornost,“ slíbil v Břeclavi hejtman.

Snížení nákladů za vytápění podle něj bylo prvním a nejdůležitějším krokem. „Budova má tu nevýhodu, že pochází z doby, ve které se stavělo takovým vzdušným stylem,“ poznamenal vtipně Juránek. Provozní náklady by teď po zateplení měly klesnout o dvacet procent. Nemocnice by tak při současných cenách energií měla ušetřit přibližně tři miliony korun ročně.

Tím ale snahy o levnější provoz rozsáhlého komplexu nekončí. „Už máme připravený i další projekt na vylepšení technologií vytápění,“ prozradila ředitelka nemocnice Janka Bambasová. Prioritou v oblasti lékařské péče je pro břeclavský špitál dobudování pavilonu patologie.

Ukončení investiční akce

Nemocnice Břeclav dokončila vtěchto dnech významnou investiční akci – zateplení stávajících objektů. Stavební práce sestávaly ze zesílení tepelných izolací střech, včetně nových hydroizolací, zesílení tepelných izolací fasádních plášťů budov spolu snovým barevným řešením fasád a ve výměně veškerých okenních výplní. Celková investice přesahovala částku 128 mil. Kč.

zdroj: Nemocnice Břeclav