Datum nebylo vybrané náhodně. „V tento den bychom měli vzpomenout na ty, kteří ve válečných konfliktech bojovali za svobodu a nezávislost. Jedná se o symbolickou připomínku jedenáctého listopadu 1918, kdy bylo podepsáno příměří mezi spojenci a Německem, což vedlo ke konci první světové války. Tento den upozorňuje na život válečných veteránů a na jejich odvahu, se kterou riskovali život pro lepší budoucnost a svobodu," uvedla Nina Kuhnová z Městského muzea a galerie Břeclav, které je jedním z pořadatelů páteční akce u pamětních desek.