Žebráci před velkoobchody, kteří obtěžují nakupující, jsou vtomto období vMikulově spíš výjimkou. Na obtěžování zjejich strany město vyzrálo vyhláškou, nicméně ukáže až „letní sezóna“.

„Vyhláška ozákazu žebrání se osvědčila jako účinný nástroj. Předtím jsme tito nepřizpůsobiví lidé páchali maximálně veřejné pohoršení a bylo třeba alespoň tří stěžovatelů. Hoňte ale lidi po obchodě, aby městští policisté udělali zápis, kde se žebrající člověk zdržoval,“ popsal velitel Městské policie vMikulově Jiří Hamerník.

„Myslím, že se idíky vyhlášce podařilo tento negativní jev snížit na minimum. Zatím nejsou signály, že by docházelo knějakému obtěžování například před supermarkety. Sám chodím dost často kolem a už tam nevidím nikoho postávat,“ sdělil mikulovský místostarosta Eduard Kulhavý.

Rok platící vyhlášku však velitel strážníků zatím nechce přeceňovat. „Sezóna teprve začne. Tlak bezdomovců je unás hlavně přes léto,“ vysvětlil Hamerník. Loni se třeba podle něj ve městě usídlili lidé zrůzných evropských zemí a dělali problémy. „Měli jsme tu Itala, Poláka a Slováka. Všichni byli sociálně nepřizpůsobiví. Žebrali pro to, aby si mohli koupit denní dávku nějakého alkoholu,“ uvedl Hamerník.

Uněkterých velkoobchodů vMikulově se dříve stávalo takřka denně, že uvchodu například postával muž smiskou vruce a žádal peníze. Další se zase knelibosti nakupujících lidí hlásil kodvezení vozíku za pět či deset korun, které by pro něj ve vozíku zůstaly.

Špatnou zkušenost znákupu například Kristýna Michnová zMikulova. „Bylo to skutečně šílené. Člověk měl strach jít nakoupit. Bydlím blízko jednoho takového obchodu, kde žebráci často postávali,“ řekla Michnová. Vsoučasné době už se spodobným případem setkává spíš výjimečně. „Sice tam občas někdo stojí, ale už nikoho neobtěžuje,“ podotkla.

Podle velitele městské policie jsou vMikulově vsoučasné době tři až čtyři bezdomovci. „Změnu klepšímu zčásti přičítám itomu, že minulý rok tři bezdomovci zemřeli,“ uvedl Hamerník. Jak říká, další se odebrali do světa, a nikdo neví, kolik se jich vobdobí od dubna do září do Mikulovavrátí.

Třeba vBřeclavi problém sžebráky nemají. „Svého času městská policie řešila shromažďující se bezdomovce na vlakovém nádraží, ale ti nežebrali. Ani od velitele městské policie nemáme podněty, že by Břeclav tento problém trápil,“ sdělil břeclavský místostarosta Pavel Dominik.(šev)