„Od začátku volebního období jsem předseda sportovní komise, takže v této oblasti se orientuji dobře. I nadále chci hledat se svými kolegy ten nejlepší a nejspravedlivější klíč pro rozdělování dotací. Vím, že pro každého je ten jeho sport tím nejdůležitějším, ale město chce podporovat i nadále co nejvíce mladých sportovců. Proto musíme peníze rozdělovat co nejlépe a nejefektivněji," říká Zemánek.

Zároveň chválí svého předchůdce Miloše Petrů, kterého v roli místostarosty nahradil.

„Společenských a kulturních akcí máme v Břeclavi dostatek. Miloš Petrů dal této oblasti dobrý směr, nabídka se rozšířila. Teď se musíme v koalici zamyslet nad tím, zda tomu dáme právní rámec a budeme mít ve městě kulturní středisko. A nebo případně posílíme odbor, abychom dokázali ještě více propagovat naše akce a pořádat nové," zamýšlí se lidovec Zemánek, pro nějž je marketing velmi důležitý.

Podle něj se na radnici již snaží, aby se akce kulturní a sportovní nepřekrývaly.

A téma školství? Při hovoru o něm je Zemánek opatrnější: „Spíše se jedná o přenesenou působnost. My ale nadále můžeme zlepšovat využití volného času žáků po škole. Tedy vylepšovat nabídku kroužků, a to jak uměleckých, sportovních a dalších," uzavírá rozhovor.