Zatímco se část republiky topí v extrémních vodních přívalech, zemědělci na jihu Moravy před blížícími se žněmi proklínají sucho. Trvalo asi šedesát dnů, od konce března až do května, a připraví je o valnou část úrody zejména jarních obilovin. Mnohé zemědělské firmy se kvůli tomu ocitnou na okraji existenční propasti.

„U ozimé pšenice i řepky očekáváme podle průzkumu, který jsme si dělali, výpadek asi pětatřicet procent. Tak špatné a řídké porosty řepek dlouho nepamatuji. Ještě hůře to vypadá s jarním ječmenem, toho bude kvůli suchu méně o pětapadesát až šedesát procent,“ vyjádřil se ředitel Okresní agrární komory v Břeclavi Ladislav Sečkář.

Výpadek tržeb má jít jen na Břeclavsku do stamilionů. „Předběžně jsme ho spočítali asi na dvě stě osmdesát milionů,“ uvedl Sečkář. „Najdou se i porosty, které zemědělci nebudou vůbec sklízet. Nevyplatilo by se jim to,“ doplnil.

Podle něj je situace o to horší, že obiloviny jsou pro většinu firem v regionu klíčovými plodinami. „Často navíc znamenají jejich první příjmy v sezóně. S očekávaným propadem se podniky dostávají do neřešitelných problémů. Každý měsíc shání peníze na výplaty a mnozí musejí propouštět,“ poukázal ředitel břeclavské agrární komory. Jeho slova potvrzuje například nedávné snižování stavů ve starovičském družstvu Klas.

Na jarní nepřízeň počasí doplatil i hrách, který na osmdesáti hektarech pěstuje společnost Agromoravia Moravská Nová Ves. „Sucho bylo katastrofální, odnesly to hlavně rané hrachy. Ty pozdější to ale částečně zachránily. Nakonec jsme se dostali na výnos tři a půl tuny na hektar. Oproti obvyklému průměru, který se pohybuje kolem pěti tun, jsme utržili asi o půl milionu korun méně. Zpočátku to ale vypadalo ještě mnohem hůře,“ přiznala ekonomka Agromoravie Anna Hauserová.

„Výpadky budou, v našem případě hlavně u jarního ječmene, slunečnic a máku, který vypadá na minimální úrodu. Ztráty se ale budou lišit podnik od podniku, například v závislosti na půdě,“ myslí si jednatel Zemědělské společnosti Boleradice Pavel Veselý.

Ten spoléhá na blahodárný vliv vydatných srážek posledních týdnů. „Deště snad ještě něco zachránily, uvidíme. Porosty jsou sice menší a nižší než normálně, ale voda zvýší hmotnost zrn v klasu, takže úroda by přece jen mohla být o něco lepší,“ věří.

Podle Sečkáře ale deště pomohou nanejvýš tak kukuřici a slunečnicím. A mnohamilionové výpadky v tržbách se projeví tím, že podniky nebudou mít dostatek peněz na osivo, postřiky a hnojiva, ani na kvalitní přípravu půdy.

„Obáváme se, že se problémy budou prohlubovat. Když si k tomu přidáte ještě likvidaci živočišné výroby, hrozí, že družstva budou postupně upadat. Pak přijdou zahraniční zájemci, kteří tyto pozemky skoupí a budou tady hospodařit. Náš člověk se stane čistě námezdní silou,“ vykreslil Sečkář černou budoucnost zemědělství na Břeclavsku.