* 23. března 1871, Železné u Tišnova

+ 3. července 1938 Velké Pavlovice

Řídící učitel a propagátor pěstování révy vinné a pěstování meruněk Alois Václav Horňanský přišel do Velkých Pavlovic v roce 1891 ve věku jednadvaceti let. Zde nastoupil na své první a také poslední učitelské místo. Velké Pavlovice se mu staly trvalým domovem.

Jeho práce mimo školu byla příkladná, nabádal místní rolníky ke zvelebování hospodářství, ale i obce. Dokladem toho byla například výsadba lip na návsi. Zasloužil se o rozvoj vinařství a ovocnářství. Pořádal výstavy, přednášky, vydával odbornou literaturu, propagoval kvalitní odrůdy révy. Jeho aktivity vedly k tomu, že Velké Pavlovice se staly největší meruňkářskou obcí v republice. Byl jednatelem Zemského vinařského spolku pro Moravu, zakladatelem Státní révové školky ve Velkých Pavlovicích a redaktorem Vinařského obzoru 1910 - 1930.