Na špatném stavu neogotické památky, kterou má na svědomí významný vídeňský architekt Franz von Neumann, se podepsaly především necitlivé úpravy v době komunismu.

Za více než dvaadvacet milionů bez daně ji nechalo opravit vedení Břeclavi. „Rekonstrukce historického objektu je vždy velmi náročná. Firma, která ji prováděla, měla na práce velmi krátký čas. O to víc si cením, že se podařilo vše, na čem jsme se domluvili,“ pochvaloval si práci společnosti Archeon Group starosta města Svatopluk Pěček.

Policisté mají v plánu přestavět budovu staré Tyršovy školy v Břeclavi.
Policisté v novém. Bývalou Tyršovu školu v Břeclavi čeká velká rekonstrukce

Na rekonstrukci dohlížela historička Alena Káňová. V červnu, kdy Deník o opravě informoval, s redakcí hovořila například o repasování původních dubových vrat včetně kování a kovového zábradlí, čištění a doplnění původní dlažby, o výběru svítidel, která by co nejvěrněji nahradila ta původní, nebo třeba o obnovení vitráží co nejpřesněji kopírujících původní barevnost.

„Všechny stavební prvky jsou výrobky z lichtenštejnské knížecí keramičky v Poštorné. A to včetně keramické střešní krytiny. S nadsázkou se dá říci, že je židovská obřadní síň katalogem jejich dobové výroby,“ poznamenala tehdy Káňová.

Dřevěná žebra poničené klenby jsou propletená v efektní vzor. Uvnitř židovské obřadní síně je obnovená původní štuková výzdoba včetně nápisů v hebrejštině.

Zdroj: Jakub Hotař

Mluvčí radnice Ivana Solaříková uvedla, že stavba výrazně prohlédla i zvenčí. „Rekonstrukcí má za sebou střecha s keramickou krytinou a zdobnými vikýři a věžičkami a také vstupní průčelí s plastickými erby po stranách střechy portálu. Jeden je s městským znakem Břeclavi, v druhém je strom s rozložitou korunou. Na očištěné fasádě se skví kamenné desky s rytým textem, které ještě před nedávnem zcela zakrýval porost břečťanu. V provozu už je také okolní veřejné osvětlení,“ vyjmenovala mluvčí.

Poprvé si lidé obnovenou židovskou obřadní síň prohlédnou až příští rok na jaře. Je totiž nutné, aby po zásazích restaurátorů pořádně vyschla. Jeho okolí pak čekají terénní úpravy.

Budova A břeclavského domova důchodců byla postavená v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století.
Břeclavští zahájili další etapou opravy domova důchodců. Klienti se stěhovali

Obřadní židovská síň pochází z roku 1892. „Nejde o židovskou márnici, která bývala od středověku nedílnou součástí každého židovského hřbitova, a v níž se odehrávaly obřady k omývání nebožtíků. Tato síň už je jednoznačně jakousi ceremony hall, do níž se s židovským nebožtíkem mohli přicházet rozloučit i křesťané. To dříve nebylo v židovských márnicích a pohřebních prostorách možné,“ připomněla pro Deník před časem historička Káňová.

Co o historii židovské síně v Břeclavi řekla historička Alena Káňová?

„Hlavní zásluhu na vzniku stavby má jak břeclavská větev rodiny Kuffnerů, tak i ta vídeňská. Hermann Hirsch Kuffner, v té době starosta Břeclavi, se svým bratrem Jakubem přikoupil pozemek vedle hřbitova. Původně zde býval jabloňový sad. Jeho vídeňští příbuzní, konkrétně Moriz Kuffner, stavbu síně zaplatil. Stejně tak pozval do Břeclavi i svého dvorního architekta, který pro rodinu navrhoval všechny důležité stavby ve Vídni. Byl jím Franz von Neumann, významný židovský vídeňský architekt."

  • Neogotická stavba pochází z roku 1892
  • K poslednímu rozloučení se zemřelými sloužila síň do roku 1938.
  • Po druhé světové válce už nedošlo k obnovení židovské obce v Břeclavi a stavba začala chátrat. Svého času sloužila jako drogistický sklad.
  • Koncem osmdesátých let minulého století došlo k devastaci přilehlého židovského hřbitova
  • Od devadesátých let minulého století patří hřbitov nejbližší Židovské obci Brno.
  • O převod židovských památek v Břeclavi městu se postaral místní rodák Hanuš Weigl.
  • První projekt obnovy židovské obřadní síně pochází už z roku 2013.