Zamířili do mikulovském jeskyně Na Turoldu, dále do sklepů v Lednici a ve Valticích. „Podzemní prostory, ať už přirozené, nebo umělé, se vyznačují tím, že jejich teplota v zimě neklesá pod nulu. Právě proto je pro své zimování netopýři a vrápenci vyhledávají. Zimování je pro sčítání nejvhodnější příležitostí,“ uvedla za odborníky Helena Prokešová.

Počty zvířat rok od roku v turoldské jeskyni stoupají – v roce 2016 napočítali 426 letounů, o rok později 440 a letos dokonce 450.
Ve srovnání s ostatními sledovanými zimovišti v regionu jeskyně Na Turoldu vychází co do počtu jedinců i počtu druhů podle odborníků nejlépe.