Chráněná krajinná oblast se potáhne od novomlýnské vodní nádrže, respektive od Křivého jezera, až po soutok s Moravou. Na druhé straně pak od Hodonína také po soutok s Moravou,“ upřesnil Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny, který je zároveň zmocněncem pro Chráněnou krajinnou oblast Soutok.

Připomněl, že přesná interaktivní mapa celé oblasti je k dispozici na agenturním webu. Vyvrátil zároveň obavy, že by se vznik Chráněné krajinné oblasti Soutok přímo dotkl života obyvatel v dotčených okolních obcích. „Je třeba říci, že se podařilo vymezit CHKO tak, že se uvnitř něj nenachází žádné sídlo, vesnice ani město. To někdy bývá potíž. V tomto případě nezasahujeme do žádného z trvale obydlených sídel,“ informoval Pešout.

Hlohovčan Slávek Bartolčic se pyšní opravdu skvělým úlovkem. Domů si přinesl čtyři pýchavky obrovské.
Větší než fotbalový míč. Hlohovecký houbař si domů přinesl čtyři pýchavky

První, druhá či třetí zóna ochrany tak podle jeho slov bude mít pouze vliv na hospodaření. „Zonace je nastavená tak, že je nejpřísnější první a druhá zóna situovaná výhradně do lesa, případně do některých vodních ploch. Zemědělská půda a louky jsou převážně ve druhé zóně. Orná půda pak ve třetí. Zde, ve třetí zóně, se hospodaření v podstatě neliší od toho ve volné krajině,“ porovnal zmocněnec.

Území obory Soutok je pro své mimořádné hodnoty od roku 2003 součástí sítě mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy, náleží do evropské soustavy Natura 2000, a také na seznam světového dědictví UNESCO. „Do značné míry jsme se v diskuzích snažili překrýt evropsky významnou lokalitu chráněnou krajinnou oblastí tak, abychom zde měli pouze jeden rozhodovací orgán. To se podařilo. Území CHKO tak bude kopírovat Naturu 2000, což považuji za velmi dobrou shodu v území a ve zjednodušení povolovacích procesů,“ poznamenal ministr životního prostředí Petr Hladík.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Sdělil, že v České republice je součástí sítě mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy na čtrnáct významných lokalit. „Pod velkoplošnou ochranou, tedy národním parkem nebo chráněnou krajinnou oblastí, je dvanáct z nich. Jediné dvě ne, a to právě Soutok a Krušné hory. V obou případech se vláda shodla, že zde zvýší míru ochrany právě v podobě vyhlášení chráněné krajinné oblasti,“ doplnil ministr.

O tom, kde se bude nacházet sídlo Chráněné krajinné oblasti Soutok, zatím jasno není. „Neformálně se nám přihlásily zatím čtyři obce, které by o to měly zájem. Počítáme, že bychom zaměstnali asi deset lidí,“ naznačil Pešout.