Déjà vu – záblesk již prožitého. Takovou myšlenkou se nechali vést autoři architektonické studie, podle které by se v budoucnu měla změnit významná národní kulturní památka – slovanské hradiště v Mikulčicích.

Jihomoravský kraj právě vyhlásil vítěze urbanisticko architektonické soutěže o návrh české části Archeoparku Mikulčice – Kopčany.

Odborná porota vybrala z devíti přihlášených návrhů studii Markéty a Petra Veličkových a Jana Cyranyho, na které spolupracovali s Jitkou Calabovou a Davidem Prudíkem. „Chtěli jsme vytvořit spojku mezi současným člověkem a kulturou, která tu byla před staletími, aby lépe pochopil rozměr a význam tohoto místa v kontextu tehdejší doby, a umožnit každému, aby si to sám zažil,“ přiblížil mluvčí skupiny autorů Petr Velička hlavní ideu návrhu a vysvětlil, proč chtěli návštěvníkům navodit pocit déjà vu, podle nějž také studii pojmenovali.

Mikulčický památník, jenž na místě významných archeologických nálezů z dob Velkomoravské říše vyrostl v padesátých letech minulého století a letos aspiroval a znovu bude usilovat o zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, už obnovu nutně potřebuje. „Současné objekty neodpovídají požadované funkci, ochraně archeologických nálezů ani prezentaci národní kulturní památky. Vyvstala také potřeba nahradit vyhořelý objekt archeologů, aby mohli zajistit další výzkumy,“ uvedl vedoucí odboru kultury Jihomoravského kraje Tomáš Drobný. Době a potřebám neodpovídá podle něj ani návštěvnické centrum, které nemá dostatečné zázemí pro návštěvníky, není tam vhodné kongresové centrum ani zázemí pro zaměstnance.

To by se mohlo změnit. „Je to jedinečné místo v rámci celé republiky i Evropy. Celou studii jsme opřeli o to, abychom návštěvníkovi přiblížili obraz, jak slovanské hradiště vypadalo v době největšího rozkvětu,“ popsal, jak k práci na studii přistupovali, Petr Velička. Vrátit místu, kterým původně protékala řeka Morava v dnes zanesených meandrech, chtěli hlavně vodu. Alespoň symbolicky ji budou napodobovat travnaté pásy osázené bílými a modrými květy a traviny, jež budou ve větru připomínat rozčeřenou hladinu. Největších změn však dozná návštěvnické centrum. „To jsme v našem návrhu úplně odstranili a na původním půdorysu vyroste budova opláštěná rezavým kovem kombinovaná se sklem a zelenými střechami, aby splynula s okolím,“ popsal Velička. Určujícím materiálem v celém areálu je pak sklo a kov, protože právě ten byl pro hradiště plné kováren určující.

#nahled|https://g.denik.cz/66/2a/ftg_mikulcice_studie_archeoparku_2_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/66/2a/ftg_mikulcice_studie_archeoparku_2.jpg|Architektonická studie slovanského hradiště v Mikulčicích.#

V dvoupatrovém centru nebude chybět kavárna ani kongresové centrum. Nově autoři přidali třicet metrů vysokou vyhlídkovou věž. „Je důležité, aby návštěvník shlédl areál z ptačí perspektivy,“ domnívá se architekt. Velkými kovovými střepy obalili autoři také hlavní a loni zcela novou výstavní expozici nad prvním a druhým kostelem. Nového zázemí se dočkají i archeologové. Po návštěvních okruzích budou lidi provázet kovové tabule umístěné na zemi a skleněné panely, díky kterým si návštěvník dovede představit původní stavbu, jež stála na zachovalém půdorysu.

Přeměna areálu ale zatím není podle kraje na pořadu dne. „Nejprve bude nutné najít způsob financování. Měly by se na něm podílet peníze z Jihomoravského kraje, Evropské unie, České republiky i další zdroje,“ uvedl náměstek hejtmana Václav Božek. Stihnout by se to mělo ale nejpozději do roku 2013, kdy bude památník opět nominovat na zápis do seznamu UNESCO a oslavovat kulaté cyrilometodějské výročí.