Výherci, kteří od nás obdrží 2 lístky na všechny tři dny festivalu Hudba z Podzámčí:

- Adriana Husovská, Hrušky

- Karel Vlašic, Hlohovec

- Eva Flajšingerová, Břeclav

- Přemysl Cendelín, Velké Pavlovice

- Monika Hernychová, Břeclav
Výherce telefonicky kontaktujeme a domluvíme se, jakým způsobem lístky předáme.

Hudba z pozámčí