Kluci vzali do rukou hrkavice a klepače, děvčata zase hrkávky. Tak říkají v Hlohovci často velmi starým předmětům, s nimiž děti každoročně začínají na Zelený čtvrtek obcházet vesnici. Hlasitým hrkáním lákají lidi do kostela. Nahrazují tak zvony, které podle pověry odletěly v tento křesťanský svátek do Říma. „Obejdú celý Hlohovec. Trvá jim to aj hodinu. Tých malých už potom aj bolá nohy. A to choďá aj další den a pak eště v sobotu ráno a na poledně, “ prozradil kostelník Josef Vlašic.

Děti nemusí nikdo k výpravám do ulic nutit. Neberou je jako povinnost, nýbrž zpestření. Jejich pracovní náčiní, které po uvedení do pohybu vydává velký hluk, se dědí z generace na generaci, a děti se vždy při hlasitém pochodu velmi dobře baví.