V období, kdy je vody dostatek, bude možné jít s hladinou o pětatřicet centimetrů výš. „Vodu chceme hospodárně využít, čímž bude docházet zase k přirozenému poklesu,“ uvedl Chmelař.

Popadané stromy, bezmála stovka výjezdů hasičů a tisíce domácností bez elektřiny. Jih Moravy zasáhly z neděle na pondělí silné poryvy větru. Vše se zatím obešlo bez zranění.
Řádění vichřice na jižní Moravě: tisíce lidí bez proudu, ohrožovala i hasiče

Cílem je vytvořit nový zásobní prostor ve střední nádrži až po kótu 170,35 metrů nad mořem, což je původní a kolaudovaná hladina prostoru. „Navýšení tohoto prostoru nevyžaduje žádné stavební úpravy na nádrži. Zachycená voda bude využitá pro nadlepšování průtoků v Dyji v období sucha, závlahy a povodňování lužních lesů,“ sdělil mluvčí.

Negativní postoj k navýšení hladiny zaujali především ekologové, ornitologové a zoologové. Ti se také vyjadřovali ke zjišťovacímu řízení ministerstva životního prostředí. „Ministerstvo na základě doručených dvanácti vyjádření vydalo 12. února závěry zjišťovacího řízení, podle kterých může mít navýšení hladiny významný vliv na životní prostředí, takže se musí vypracovat podrobná dokumentace EIA. Z našich osmnácti námitek bylo ministerstvem uznáno deset jako silně oprávněných,“ napsal Miroslav Patrik z organizace Děti země.

V Galerii 99 jsou k vidění nové obrazy Antonína Vojtka
V galerii jsou k vidění nové Vojtkovy obrazy

Ornitolog Gašpar Čamlík zdůraznil, jak zásadní je ruku v ruce s plánem zvýšení hladiny myslet na ochranná opatření. „Navýšením hladiny hrozí rozplavení stávajících ostrovů, zaplavení hnízdních biotopů a zaplavení lovišť rybáka obecného. Nachází se zde zároveň řada biotopů pro obojživelníky, množství mokřadů. Kolísání hladiny, které se projednává, je těžké s skloubit s cílem vodohospodářů a biologů. Především pak na jaře, kdy hnízdí ptáci a my potřebujeme co nejvíce obnažených ploch. Nicméně nadále intenzivně jednáme,“ vysvětlil Čamlík.

Podle Miroslava Šebely, vedoucího zoologického oddělení brněnského Moravského zemského muzea, bude mít navýšení hladiny obrovský dopad na rostliny i živočichy. „Dojde ke snížení možnosti hnízdění ptáků až o devadesát procent. Ptactvo nebude moci dosáhnout na ryby, kterými se živí. A o tom, že voda prakticky utopí až deset tisíc stromů, ani nemluvím,“ zareagoval Šebela.

Gabionová zeď má pomoci zabránit sesuvu silnice do Nikolčického potoka.
OBRAZEM: Sesuvu silnice do potoka v Nikolčicích zabrání gabionová zeď

Podle Povodí Moravy nejsou obavy na místě. „Jednáme s orgány ochrany přírody o opatřeních, která je třeba současně s navýšením hladiny provést. Jsou i součástí našeho návrhu. Tato opatření mohou současný stav na vodní nádrži dokonce zlepšit,“ je přesvědčený Chmelař.

Vzniknout mají umělé ostrovy, izolované vodní plochy, litorální pásma podél břehů či vlnolamy ke zpevnění stávajících ostrovů.

Zvýšení hladiny Nových Mlýnů
- Projekt počítá s vytvořením zásobního prostoru v dolní a střední nádrži, který bude navýšený až o 9 milionů kubíků vody.
- Hladinu nádrží by tak bylo podle potřeby možné zvednout až o 35 centimetrů.
- Projekt projde podrobným zhodnocením vlivu na životní prostředí EIA.
- Jeho součástí jsou i opatření ochrany přírody. Zabránění rozplavování stávajících ostrovů či vznik dalších nebo budování vlnolamů.