„Návrhy na vyhlášení zvláště chráněných území se týkaly třinácti míst na jižní Moravě. Na Břeclavsku se schválily všechny čtyři lokality. Jde o Úvalský rybník a jeho ochranné pásmo. U Úval nedaleko Valtic se nachází i přírodní památka Kameníky. Nově na seznam přibyl také Hochberk mezi Popicemi a Uherčicemi. Ke sjednocení úrovně ochrany došlo na Kamenném vrchu u Kurdějova," vyjmenoval krajský radní Václav Božek.

Vzácné druhy

Kamenný vrch se řadí mezi Evropsky významné přírodní lokality, poněvadž na něm roste vzácný hadinec červený. Na vápenitých podložích Hochberku zase rostou dubohabřiny a v Kamenících ohrožené a zvláště chráněné druhy rostlin, na něž jsou vázané význačné druhy bezobratlých živočichů. U Úvalského rybníka se naopak daří vzácné žábě kuňce ohnivé.

„To, že se zvýší počet chráněných území na okrese, rozhodně vítám. Prakticky to pro ohrožené přírodní druhy totiž znamená záchranu před totální devastací lidmi. Taková území už totiž musí mít plán dlouhodobé péče, která má za cíl udržet a zlepšit stav dané lokality. Také tam platí ochranný režim, při němž se chráněné rostliny nesmí trhat, ničit nebo s nimi jakkoliv hýbat bez povolení pro výzkum. O zvířatech nemluvě," chválil změny vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Matuška.

Kromě Pálavy jsou podle něj na Břeclavsku desítky maloplošných chráněných uzemí a na třicet zvláště chráněných oblastí. Z ustanovení Chráněné krajinné oblasti Soutok navzdory snaze ekologů před třemi lety sešlo. „Vstřícný krok krajských radních je pro nás dobrý signál. Plánujeme totiž zažádat o zvláště chráněná uzemí i pro pískovnu na Mušlově a Kulkusovu mez ležící mezi Pernou a Klentnicí," doplnil Matuška.

Krajští radní kromě čtyř chráněných přírodních památek řešili také úpravu území a pravidel v Přírodním parku Niva Dyje. Ten se nachází mezi Břeclaví a Lednicí na ploše 1300 hektarů. Území tvoří údolní niva Dyje a její přítok Včelínek.

Stromy i rybník

Z větší části nivu tvoří lužní les s jasany, duby, jilmy, habry a lípami. Zbytek území pokrývají louky s převážně přirozenou vegetací. Součástí přírodního parku je i Zámecký rybník v Lednici, meandrující Stará Dyje a řada mrtvých ramen řeky Dyje.

„Zpřesnili jsme hranice přírodního parku a zmírnili v něm stupeň ochrany. Víceméně se ale nezměnilo nic. Změna na zvláště chráněná území ale zabezpečí výskyt vzácných rostlin a zvířat do budoucna. Od hadince až po kuňku. Pro milovníky neporušené přírody jsou tato území vyhledávaným cílem," doplnil krajský radní pro životní prostředí a břeclavský místostarosta Jaroslav Parolek, který změny radě navrhoval.

Kromě Břeclavska se dočká vyšší ochrany i Bílý kopec u Čejče, letiště v Miloticích, Hovoranské louky nebo Pekárky u Ivančic.


PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE